ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสางเสริมคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อม (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2566 ไตรมาสที่2
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อม (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งบลงทุน 70%) สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

เอกสารประชาสัมพันธ์

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่ผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส่วนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
รายงานผลการกำกับติดตามและสรุปรายงานตามประกาศมาตรการการป้องกันและการรับสินบนทุกรูปแบบกรอบแนวทางมาตรการป้องกันและการับสินบนประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
รายงายผลจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เงินบำรุง)ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมไตรมาสที่4
รายงานผลการดำเนินงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ2)
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2566
เผยแพร่ผลการกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 (แบบสขร)
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------